RKA - Nyckeltal och jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. Vi erbjuder en öppen databas Kolada. Läs vidare om RKA

AktuelltSe fler

 • 2018-08-24

  Koll på äldreomsorgen - ett nytt analysverktyg

  RKA tillsammans med SKL har arbetat fram ett nytt verktyg som kan hjälpa dig få koll på kostnaderna inom äldreomsorgen i din kommun. Verktyget är en excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram.
 • 2018-03-02

  Kostnadsnyckeltal - hälso- och sjukvård

  RKA presenterar nya nyckeltal inom hälso- och sjukvård för kostnader i kronor per invånare. Dessa är publicerade i Kolada. Alla nyckeltal baseras på de uppgifter som landstingen har redovisat till SCB i räkenskapssammand...

Aktuella kurstillfällenSe fler

 • Få koll på äldreomsorgen i din kommun, Göteborg

  SKL tillsammans med RKA arrangerar utbildningen Koll på äldreomsorgen den 14 juni 2019. Vid utbildningen kommer du att använda verktyget Koll på äldreomsorgen. Med hjälp av diagram, tabeller och frågor att ställa dig i analysarbetet får du stöd att förmedla budskapet på hemmaplan.
 • Loggga Agenda 2030 globala mål.

  Analysera Agenda 2030 med Kolada

  RKA arrangerar en kostnadsfri utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat inom Agenda 2030, med hjälp av nyckeltal i databasen Kolada. Du lär dig att använda Kolada med fokus på nyckeltalen inom Agenda 2030.