31 mars 2020
Prenumerera på Analys

Väsentlighetsanalys

Tanken bakom begreppet väsentlighetsanalys är helt enkelt att nyckeltal, och alla andra delar av styrningen, måste handla om det som är mest väsentligt för organisationen - det som organisationen är tänkt att erbjuda sina invånare.

Människor som samarbetar.

Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

För att det ska vara meningsfullt att arbeta med nyckeltal är det viktigt att de belyser något som på ett eller annat sätt är väsentligt för verksamheten. Väsentlighetsanalysen är grunden för allt nyckeltalsarbete och all styrning. Med nyckeltal avses här det som ibland kallas styrtal, indikatorer, index, mått med mera.

Genom en väsentlighetsanalys identifierar organisationen sitt uppdrag, sina verksamhetsmål och den strategi som ska användas för att uppnå verksamhetsmålen på kort och lång sikt. Verktyg och plan för uppföljning fastslås.

Stödmaterial för att göra en väsentlighetsanalys i praktiken

I materialet ingår även exempel på avvikelseanalys.

Handledning: Nyckeltal som spelar roll (PDF, nytt fönster)

Lathund för väsentlighetsanalys (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!