6 maj 2019
Prenumerera på Analys

Analys och uppföljning

För att utveckla och förbättra verksamheter behövs analys och uppföljning. RKA ser väsentlighetsanalys och avvikelseanalys som viktiga delar av en fungerande målstyrning och resultatstyrning. 

RKA beskriver två olika analysprocesser:

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen sker inom den så kallade Planeringsfasen där du beskriver uppdraget, sätter mål, gör en resursfördelning och en handlingsplan.

Syftet med väsentlighetsanalysen är att identifiera verksamhetens uppdrag, dess högst prioriterade mål och att koppla nyckeltal för uppföljning till dessa.

Avvikelseanalys

Avvikelseanalysen sker inom fasen Uppföljning och analys. Då samlar du ihop information, analyserar resultatet och söker orsaker kring evenuella avvikelser. Detta är nödvändigt för att vidta rätt åtgärder.

En illustration av styrsnurra som beskriver styrprocessen från medborgare/brukare till verksamhet och innehållet i de tre olika stegen Planera, följa upp och anlaysera samt ågärda.

Jämför nyckeltal i Kolada

Jämförelser är en viktig del av analysarbetet. I databasen Kolada finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet inom olika verksamheter för kommuner.

Jämför nyckeltal i Kolada

Jämföraren - hjälper dig att göra enklare jämförelser

RKA har utvecklat Jämföraren för enklare jämförelser i Kolada.

Jämföraren i Kolada

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!