17 juni 2019
Prenumerera på Kolada

I Jämföraren gör du enkla jämförelser

I Jämföraren i Kolada får du snabbt en översikt av verksamheten på din enhet, din kommun eller din region. Urval och vyer är färdiga, och det finns goda möjligheter till vidare analys av resultaten.

Illustration om Kolada.

Webbutbildning: Det här är jämföraren för kommuner

Se egna resultat - göra jämförelser med andra

Med sammanfattande diagram ges en bild av hur den egna verksamheten står sig mot andra när det gäller både kvalitet och resurser. Nyckeltalen knyts till relevanta uppföljningsområden och det finns analysunderlag för såväl övergripande som verksamhetsspecifika perspektiv.

  • Du som är verksamhetschef; Se resultat, resurser och analysbakgrund för ditt verksamhetsområde på en egen flik.
  • Du som är enhetschef; Se utvecklingen över tid i linjediagram och visualisera jämförelser i stapeldiagram, för nya insikter och tydlig kommunikation.
  • Alla nyckeltal i Jämföraren finns självklart sökbara funktionen Fri sökning som tidigare i Kolada.

Med detta erbjuder RKA Sveriges bredaste underlag för jämförelser och analys.

Arbeta direkt i Kolada

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!