5 april 2019
Prenumerera på Publikationer

Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården

Det saknas en nationell, enhetlig och sammanhängande standard för verksamhetsindelning inom hälso- och sjukvården. Här beskriver vi varför det är ett problem, föreslår en metod och ett tillvägagångssätt att lösa det, och pekar på behovet av en nationell aktör.

Ett utvecklingsområde

Syftet med studien är att övergripande identifiera likheter och olikheter mellan några välkända nationella kodverk för verksamhet inom hälso– och sjukvården.

Så här gjorde vi

En databas togs fram med innehållet i de olika kodverken för att möjliggöra kopplingar och jämförelser mellan dem.

Efter att koderna har matats in i verktyget har ett kodverk för jämförelse skapats, innehållande koder som helt eller delvis finns representerade i de inmatade kodverken. Vi har benämnt kodverket "Verksamhetsområden". Det innehåller i dagsläget 176 koder.

Resultat och förslag till åtgärder

Resultat/förslag på åtgärder: Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården (PDF, nytt fönster)

Med en enhetlig och genomtänkt kodning av vårdens och omsorgens verksamheter som tillämpas både regionalt¹ och nationellt² förbättras möjligheten att belysa vården ur olika vinklar med statistik av hög kvalitet.

Samtidigt underlättas kodning och registrering i verksamheten eftersom oklarheter i betydligt högre grad än idag kan undvikas.

¹ Landsting, kommuner, kvalitetsregister, privata aktörer

² Väntetidsdatabasen, nationella tjänsteplattformen, Socialstyrelsen, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Sveriges Kommuner och Landsting med flera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!