Publicerad 6 mars 2024

Effektivitet

Flera olika studier pekar på betydande skillnader i produktivitet och effektivitet mellan kommuner och mellan regioner. RKA har uppdraget att ta fram nyckeltal för effektivitet i kommuner och regioner av Finansdepartementet.

Demografiska utmaningar kräver ökad effektivitet

I tider när den demografiska utmaningen växer blir behovet av en mer effektiv verksamhet allt större. En effektiv verksamhet gör att medborgarna får bästa möjliga vård och service till lägsta möjliga kostnad. I kommunsektorn finns påtagliga skillnader i effektivitet. Kan skillnaderna förklaras av:

 • olika strukturella förutsättningar,
 • olika ambitionsnivåer,
 • eller att verksamheterna bedrivs med olika grad av effektivitet?

För att möjliggöra analys och jämförelser av relativ effektivitet har RKA publicerat nyckeltal i Kolada. Med hjälp av dessa kan kommuner och regioner analysera sitt eget läge och även hitta goda exempel. Nyckeltalen utgår från befintlig statistik men då datatillgången är begränsad liksom möjligheten att mäta resultatkvalitet i flera av verksamheterna behöver analyser göras med stor försiktighet.

RKA:s uppdrag

RKA har av Finansdepartementet uppdraget att ta fram nyckeltal för produktivitet och effektivitet i kommuner och regioner. SKR samt ett 30-tal kommuner och alla regioner har deltagit i arbetet liksom ett antal representanter från olika departement och myndigheter för att ta fram nyckeltalen för kommuner och regioner.

 • Augusti 2020 lanserades nyckeltalssamlingen för kommuner för första gången.
 • 15 februari 2021 lanserade RKA en rapport som baseras på analyser av de nyckeltal som är framtagna för produktivitet och effektivitet.
 • I mars 2021 lanserades nyckeltalssamlingen för regionerna - båda hittar du i Kolada.
 • I september 2021 uppdaterades nyckeltalssamlingen och effektivitetsindex per verksamhet finns därefter tillgängligt i Kolada.
 • En rapport om effektivitet för regioner publicerades i oktober 2021.
 • Rapport nummer två om effektivitet i kommuner publicerades i februari 2022.
 • Rapport nummer två om effektivitet för regioner publicerades i oktober 2022.
 • Preliminära effektivitetsindex för kommuner publicerades i juni 2023.
 • Rapporten Effektivitet i äldreomsorg publicerades i september 2023.
Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef