Publicerad 27 oktober 2021

Om RKA

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att ge analysstöd och utbildningar och tillhandahålla statistik i databasen Kolada.

RKA:s uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner. RKA ska även främja jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Som ett led i detta driver och utvecklar RKA en databas, Kolada, som innehåller nyckeltal för kommuner och regioner och för de verksamheter de bedriver.

RKA erbjuder stöd med analys och uppföljning till kommuner och regioner genom att:

  • Tillgängliggöra cirka 5 000 nyckeltal tillgängliga för jämförelser och analys i databasen Kolada.
  • Erbjuda både generella och skräddarsydda utbildningar.
  • Erbjuda analysstöd som utgår från kommunala och regionala behov kring mål, styrning och resultat.

Så här bildades RKA

Bildandet av RKA bygger på förslag som presenterades i ett delbetänkande till SOU 2005:110 Jämförelsevis, styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting. Verksamheten startade den 1 januari 2006.

Delbetänkandet SOU 2005:110, Regeringskansliet

Kontakta oss om du är intresserad att ta del av RKA:s stadgar.

RKA:s styrelse

Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket, ordförande

Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vice ordförande

Ledamöter

Elin Bengtsson, Finansdepartementet

Marcus Gry, Socialdepartementet

Hanna Lundborg, SKR

Christer Lindberg, Solna stad

RKA:s expertgrupp

En särskild expertgrupp biträder kansliet i frågor som rör mer detaljerade verksamhetsfrågor kring databasen och är ett rådgivande organ. Under 2021 pågår förändringar avseende expertgruppen.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef