Publicerad 21 mars 2024

Om RKA

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att ge analysstöd och utbildningar och tillhandahålla statistik i databasen Kolada.

RKA:s uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner. RKA ska även främja jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Som ett led i detta driver och utvecklar RKA en databas, Kolada, som innehåller nyckeltal för kommuner och regioner och för de verksamheter de bedriver.

RKA erbjuder stöd med analys och uppföljning till kommuner och regioner genom att:

 • Tillgängliggöra cirka 6 000 nyckeltal tillgängliga för jämförelser och analys i databasen Kolada.
 • Erbjuda både generella och skräddarsydda utbildningar.
 • Erbjuda analysstöd som utgår från kommunala och regionala behov kring mål, styrning och resultat.

Så här bildades RKA

Bildandet av RKA bygger på förslag som presenterades i ett delbetänkande till SOU 2005:110 Jämförelsevis, styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting. Verksamheten startade den 1 januari 2006.

Delbetänkandet SOU 2005:110, Regeringskansliet

Kontakta oss om du är intresserad att ta del av RKA:s stadgar.

RKA:s styrelse

Annika Sundén, ordförande

Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vice ordförande

Ledamöter

Elin Bengtsson, Finansdepartementet

Håkan Nyman, Socialdepartementet

Mattias Sjöstrand, Utbildningsdepartementet

Alexandra Kopf Axelman, SKR

Christer Lindberg, Nacka kommun

RKA:s expertgrupp

I RKA:s stadgar ingår att en expertgrupp ska bistå och vara rådgivande organ åt kansliet i frågor som rör Kolada. Expertgruppens ledamöter väljs årligen av RKA:s styrelse och kanslichefen är expertgruppens ordförande. Expertgruppen för Kolada har varit vilande ett par år men 2022 aktiveras den på nytt med fokus på bland annat visualisering, funktionalitet, öppna data och API.

Expertgruppens deltagare

 • Anders Elias, datastrateg, Stockholms stad
 • Elma Jakupovitch, sektionschef, Sektionen för digital utveckling och visualisering, SCB
 • Emanuel Raptis, analytiker, Region Örebro län
 • Eva Lundbäck, kansliråd, Finansdepartementet
 • Jan Sölch, samordnare, Avdelningen för vård och omsorg, SKR
 • Jonathan Fransson, ekonom, Finansdepartementet
 • Love Hansson, Transportföretagen
 • Peter Möller, samhällsanalytiker, Region Dalarna
 • Peter Nilsson, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • Pia Kronengen, utredare/analytiker, Karlskrona kommun
 • RKA:s kansli.
Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef