Publicerad 25 oktober 2021

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur RKA uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsens tekniska plattform är sedan 1 mars 2021 förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns ändå delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från RKA som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss.

Kontakta RKA

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen kontakta oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Problem vid användning utan synförmåga

 • Webbplatsen innehåller många videofilmer som är framtagna med syfte att vara instruktionsvideos om hur du bland annat arbetar med innehållet i databasen Kolada. Filmerna är textade men inte syntolkade.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Innehåll som inte är tillgängligt - video och dokument

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas videofilmer publicerade innan 2020-09-23 samt dokument som är publicerade innan 2018-09-23.

Dokument på webbplatsen som är publicerade före 2018-09-23 och inte är tillgänglighetsanpassade:

 • Analysera med nyckeltal, utgiven 2015
 • Förändring av brukarstatistik för äldreomsorgen, utgiven 2018-06
 • Kostnadsbegrepp officiella statistiken i kommuner och regioner, utgiven 2015
 • Kostnader Funktionsnedsättning, utgiven 2017
 • Kostnadsnyckeltal för hälso- och sjukvården, utgiven 2018-02
 • Kostnadsnyckeltal för äldreomsorgen, utgiven 2015
 • Koll på hemtjänsten, utgiven 2015
 • Vägledning för inmatning av data i Kolada, utgiven 2017

Dokument på webbplatsen som beräknas bli tillgänglighetsanpassade under 2021:

 • Nyckeltal för Agenda 2030, utgiven 2020
 • Vägledning för Agenda 2030, utgiven 2020
 • Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och regioner, utgiven 2020
 • Effektivitet i kommuner, vägledning och rapport utgiven 2021
 • Effektivitet i regioner, vägledning och rapport utgiven 2021
 • Vägledning: stöd för användande och tolkning av nyckeltal för effektivitet, utgiven 2021

Kalkylark som är publicerade på webbplatsen och skapade i Microsoft Excel:

 • Liknande kommuner från 2017 - 2019
 • Liknande regioner 2019
 • Koll på funktionshinderområdet
 • Koll på äldreomsorgen

Vi testar webbplatsen regelbundet

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Tillsyn hos DIGG

Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef