2 november 2021 kl. 09.00-14.30

Få koll på äldreomsorgen i din kommun

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) arrangerar utbildningen "Koll på äldreomsorgen" som syftar till att hjälpa dig att få perspektiv på kostnader och resultat inom äldreomsorgen. 

Anmäl dig

Vid utbildningen använder vi verktyget "Koll på äldreomsorgen" som SKR och RKA tagit fram. Det hjälper dig att undersöka frågor av typen:

  • Har vi högre kostnader än andra kommuner?
  • Om vi jämför oss med kommuner som har liknande strukturella förutsättningar, hur skiljer sig kostnaderna åt då?
  • När blir hemtjänsten dyrare än särskilt boende i din kommun?

Med hjälp av diagram, tabeller och frågor att ställa sig i analysarbetet får du stöd att förmedla budskapet på hemmaplan. Vi vägleder dig genom verktyget där du tittar på statistik för din kommun. Genomgångar varvas med eget arbete.

Efter utbildningsdagen kan du analysera äldreomsorgen i din kommun med hjälp av den statistik som finns tillgänglig genom nationella insamlingar.

Välkommen.

Om du har frågor

Ansvarig för anmälan och innehållet i evenemanget:

Camilla Eriksson, projektledare

camilla.eriksson@rka.nu

Kontakta RKA